การไฟฟ้านครหลวง MEA สำนักงานเพลินจิต แจ้งกำหนดซ้อมดับเพลิง อพยพหนีไฟ วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563

14 ส.ค. 2563 | 12:18:41
การไฟฟ้านครหลวง MEA สำนักงานเพลินจิต แจ้งกำหนดซ้อมดับเพลิง อพยพหนีไฟ และซ้อมหนีภัยแผ่นดินไหวจากอาคาร ประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563  

ณ อาคารที่ทำการเพลินจิต เวลา 09.30 - 11.00 น. และ อาคารฝ่ายควบคุมระบบไฟฟ้า เวลา 13.30 - 14.00 น. จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
Share this: