การรถไฟฯ เดินหน้าปรับปรุงมาตรฐานรถไฟโดยสารชั้น 3 ต่อเนื่อง เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกระดับเข้าถึงบริการรถไฟที่ดีอย่างเท่าเทียมกัน

20 มี.ค. 2560 | 18:09:51
การรถไฟฯ เดินหน้าปรับปรุงมาตรฐานรถไฟโดยสารชั้น 3 ต่อเนื่อง เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกระดับเข้าถึงบริการรถไฟที่ดีอย่างเท่าเทียมกัน ตามนโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยตั้งเป้าหมายจะปรับปรุงได้เสร็จอีก 40 คัน เพื่อนำมาใช้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ สอบถามเพิ่มเติมสายด่วน 1690 
Share this: