การรถไฟฯ พร้อมพ่วงตู้โดยสารเพิ่มเติมในรถไฟ 242 ขบวน รองรับการเดินทางของผู้โดยสารในช่วงเทศกาลวันหยุดยาววันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

12 ก.ค. 2562 | 04:47:33
การรถไฟฯ พร้อมพ่วงตู้โดยสารเพิ่มเติมในรถไฟ 242 ขบวน รองรับการเดินทางของผู้โดยสารในช่วงเทศกาลวันหยุดยาววันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา วันที่ 12-17 กรกฎาคม 2562

นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน ในฐานะรักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การรถไฟฯ ได้จัดแผนอำนายความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของผู้โดยสารในช่วงเทศกาลวันหยุดยาววันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ 12-17 กรกฎาคม 2562 โดยได้เตรียมความพร้อมในการพ่วงตู้โดยสารให้เพียงพอ ในรถโดยสารขบวนปกติทั้ง 242 ขบวนต่อวัน เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกสบายและไม่เกิดปัญหาผู้โดยสารตกค้างตามสถานี 

“การรถไฟฯ ประเมินว่าในช่วงเทศกาลหยุดยาว 5 วันจะมีผู้โดยสารใช้บริการรถไฟเดินทางกลับภูมิลำเนา และท่องเที่ยวมากกว่าช่วงปกติ ดังนั้นจึงได้มีการเตรียมพร้อมในการพ่วงตู้โดยสารในทุกเส้นทางให้สามารถ รองรับการเดินทางของทั้งชาวไทย และนักท่องเที่ยวต่างชาติทุกคน ได้อย่างเพียงพอ”

นอกจากนี้ยังมอบนโยบายให้เจ้าหน้าที่การรถไฟฯ เพิ่มความเข้มงวดในการดูแลความปลอดภัย เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางแก่ผู้โดยสาร และให้มีการตรวจตราห้ามจำหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสารเสพติด บนขบวนรถและบริเวณสถานีรถไฟอย่างเคร่งครัด รวมถึงมีการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ การตรวจหาสารเสพติดให้กับพนักงานขับรถ เจ้าหน้าที่ประจำขบวนรถ และประจำสถานี ก่อนปฏิบัติหน้าที่

นายวรวุฒิกล่าวว่า การดำเนินมาตรการอำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยดังกล่าว การรถไฟแห่งประเทศไทยคาดหวังว่าจะสามารถให้บริการรับส่งผู้โดยสารเดินทางได้ถึงที่หมายได้อย่างสะดวก ปลอดภัยเกิดความสวัสดิภาพตลอดการเดินทาง และสำหรับประชาชนที่ต้องการเดินทางในช่วงเทศกาลหยุดยาว ยังสามารถสอบถามข้อมูลเส้นทาง หรือข้อมูลการจองตั๋วโดยสารเพิ่มเติม ได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเฟซบุ๊ก แฟนเพจ ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย
Share this: