การบินไทยจัดเที่ยวบินรับผู้โดยสารหลังท่าอากาศยานนาริตะประกาศเปิดทำการช่วงเช้าของวันที่ 13 ตุลาคม 2562

13 ต.ค. 2562 | 15:05:25
การบินไทยจัดเที่ยวบินรับผู้โดยสารหลังท่าอากาศยานนาริตะประกาศเปิดทำการช่วงเช้าของวันที่ 13 ตุลาคม 2562

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ทำการบินสู่โตเกียว (นาริตะ) เป็นปกติ หลังจากท่าอากาศยานนาริตะประกาศเปิดทำการเวลา 04.39 น. (เวลาท้องถิ่น) ของวันนี้ (วันที่ 13 ตุลาคม 2562) เพื่อเป็นการเร่งขนส่งผู้โดยสารตกค้างในเส้นทางกรุงเทพฯ - โตเกียว (นาริตะ) บริษัทฯ ได้จัดเที่ยวบิน ดังนี้

1.เที่ยวบินที่ ทีจี 640 เส้นทางกรุงเทพฯ - โตเกียว (นาริตะ) ของวันที่ 12 ตุลาคม 2562 ปรับเปลี่ยนเป็นเที่ยวบินที่ ทีจี 6409 เวลาบินใหม่เป็นออกจากกรุงเทพฯ เวลา 00.50 น. ของวันที่ 14 ตุลาคม 2562 ถึงโตเกียว (นาริตะ) เวลา 09.00 น. (เวลาท้องถิ่น)

2.เที่ยวบินที่ ทีจี 641 เส้นทางโตเกียว (นาริตะ) - กรุงเทพฯ ของวันที่ 13 ตุลาคม 2562 ปรับเปลี่ยนเป็นเที่ยวบินที่ ทีจี 6419 เวลาบินใหม่เป็นออกจากโตเกียว (นาริตะ) เวลา 10.20 น. (เวลาท้องถิ่น) ของวันที่ 14 ตุลาคม 2562 ถึง กรุงเทพฯ เวลา 14.50 น.

3.เที่ยวบินที่ ทีจี 642 เส้นทางกรุงเทพฯ - โตเกียว (นาริตะ) ของวันที่ 12 ตุลาคม 2562 ปรับเปลี่ยนเป็นเที่ยวบินที่ ทีจี 6429 เวลาบินใหม่เป็นออกจากกรุงเทพฯ เวลา 01.50 น. ของวันที่ 14 ตุลาคม 2562 ถึงโตเกียว (นาริตะ) เวลา 10.10 น. (เวลาท้องถิ่น)

4.เที่ยวบินที่ ทีจี 643 เส้นทางโตเกียว (นาริตะ) - กรุงเทพฯ ของวันที่ 13 ตุลาคม 2562 ปรับเปลี่ยนเป็นเที่ยวบินที่ ทีจี 6439 เวลาบินใหม่เป็นออกจากโตเกียว (นาริตะ) เวลา 11.20 น. (เวลาท้องถิ่น) ของวันที่ 14 ตุลาคม 2562 ถึงกรุงเทพฯ เวลา 15.50 น.

โดยขอความกรุณาผู้โดยสารโปรดติดตามความคืบหน้าของเวลาทำการบินได้ที่เว็บไซต์ thaiairways.com หรือสอบถามได้ที่ THAI Contact Center โทร. 02-356-1111 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

Share this: