การจราจร ทางพิเศษศรีรัช จากประชาชื่น เข้าต่างระดับพญาไท ยังแน่น

14 ม.ค. 2563 | 09:58:10
09.52 น. ทางพิเศษศรีรัช ขาเข้า จากด่านรัชดา มุ่งหน้าต่างระดับพญาไท รถมาก เคลื่อนตัวช้า
Share this: