กอร.พระราชพิธีฯ แนะนำเส้นทางประชาชนใช้เดินทางรอบพื้นที่ พระราชพิธีเสด็จฯทางชลมารควันที่ 12 ธ.ค.2562

10 ธ.ค. 2562 | 22:20:52
กอร.พระราชพิธีฯ แนะนำเส้นทางประชาชนใช้เดินทางรอบพื้นที่ พระราชพิธีเสด็จฯทางชลมารควันที่ 12 ธ.ค.2562 
 
พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รอง ผบช.น. พล.ต.ต.คมศักดิ์ สุมังเกษตร ผบก.จร. ขอประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับทราบ การอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตรา ทางชลมารค และสถลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราชใน วันที 12 ธ.ค.2562 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพการจราจรในบางเส้นทางจึงขอแนะนำเส้นทาง สำหรับประชาชนทั่วไปเพื่อให้เกิดความสะดวกในการเดินทางดังนี้

1. ปิดการจราจรในเส้นทางดังต่อไปนี้
 
1.1 ปิดการจราจรบนสะพาน จำนวน 2 แห่ง (เวลา 15.30 น. – 17.00 น.)
 
1.1.1 สะพานพระราม 8 (ตลอดสาย)
1.1.2 สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า (แยกบรมราชชนนี- แยกผ่านพิภพ)
 
1.2 ปิดการจราจรเส้นทางพื้นราบจำนวน 8 สาย (เวลา 16.30 – 18.00 น.)
 
1.2.1 ถนนราชินี (ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า–แยกผ่านพิภพ)
1.2.2 ถนนหน้าพระธาตุตลอดสาย
1.2.3 ถนนพระจันทร์ตลอดสาย
1.2.4 ถนนหน้าพระลานตลอด
1.2.5 ถนนมหาราชตลอดสาย (ท่าพระจันทร์–หน้า สน.พระราชวัง)
1.2.6 ถนนท้ายวังตลอดสาย
1.2.7 ถนนราชดำเนินในตลอดสาย (แยกผ่านพิภพ–แยกป้อมเผด็จ)
1.2.8 ถนนสนามไชย (แยกป้อมเผด็จ– วงเวียน รด.)
 
2. จัดการเดินรถทางเดียวจำนวน 2 สาย
 
2.1 ถนนสวรรคโลก (ตั้งแต่แยกยมราช–แยกสาวนีย์)
2.2 ถนนจักรพงษ์– ขวาถนนเจ้าฟ้า– ขวาถนนพระอาทิตย์– ถนนพระสุเมรุ
 
 
3. เส้นทางแนะนำ สำหรับประชาชน ดังต่อไปนี้

3.1 เส้นทางจากฝั่งพระนครไปฝั่งธนบุรี
 
3.1.1 ด่วนยมราช- ขวาถ.สวรรคโลก - ซ้ายถ.ราชวิถี-สะพานกรุงธน (ซังฮี้)
3.1.2 ด่วนยมราช- ถนนพิษณุโลก- แยกพิณชยการ- ซ้ายถนนพระราม 5 - แยกราชวิถี-ซ้ายถนนราชวิถี-สะพานกรุงธน (ซังฮี้)
3.1.3 ด่วนยมราช- ถนนหลานหลวง - ถนนจักรวรรดิ-สะพานพระปกเกล้า
3.1.4 ถนนศรีอยุธยา-ถนนสวรรค์โลก- ถนนราชวิถี-สะพานกรุงธน (ซังฮี้)
3.1.5 ถนนพระราม 4 - ถนนเยาวราช - ถนนจักรวรรดิ-สะพานพระปกเกล้า
3.1.6 ถนพระราม 4 - ถนนสาทรใต้- สะพานตากสิน
 
3.2 เส้นทางจากฝั่งธนบุรี มาฝั่งพระนคร
 
3.2.1 คู่ขนานลอยฟ้า-ทางพิเศษศรีรัช-ไปแจ้งวัฒนะ หรือจตุจักร
3.2.2 คู่ขนานลอยฟ้า-ทางลงสิรินธร-สะพานกรุงธน(ซังฮี้)-ถนนราชวิถี-ถนนพระราม 6
3.2.3 สะพานพระปกเกล้า - ถนนจักรเพชร- ถนนมหาไชย - ถนนหลานหลวง - ถนนนครสวรรค์- ถนนพิษณุโลก-ถนนเพชรบุรี หรือถนนพระราม 1
3.2.4 สะพานพุทธยอดฟ้า- ถนนจักรเพชร- ถนนมหาไชย - แยกสามยอด - ขวา ถนนเจริญกรุง-ถนนพระราม 4
3.2.5 สะพานพุทธยอดฟ้า-ถนนจักรเพชร- ถนนมหาไชย - แยกสามยอด - ขวา ถนนเจริญกรุง-แยกเอสเอบี- ซ้ายถนนวรจักร- ขวาถนนบ ารุงเมือง-ถนนพระราม1
3.2.6 สะพานตากสิน- ถนนสาทรเหนือ- ถนนพระราม 4
 
จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้ทราบเพื่อเตรียมความพร้อม วางแผนในการเดินทางและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ หากต้องการสอบถามข้อมูลเส้นทาง เพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร (บก.02) หมายเลข โทรศัพท์ 1197 ได้ตลอด 24 ชั่วโมงหรือทางแอพพลิเคชั่น M– Help Me และ ทางเว็บไซต์ http://WWW.TRAFFICPOLICE.GO.TH

Share this: