กองทัพเรือ รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อนำไปใช้ในการป้องกันปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองทัพเรือ

25 มี.ค. 2563 | 21:08:50
กองทัพเรือ รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อนำไปใช้ในการป้องกันปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองทัพเรือ

วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563) เวลา 09.00 น. พลเรือเอก สิทธิพร มาศเกษม เสนาธิการทหารเรือ รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากหน่วยงานภาคเอกชนได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัท บริลเลี่ยนท์ พาวเวอร์ จำกัด เพื่อนำไปใช้ในการป้องกันปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองทัพเรือในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ ในพื้นที่วังนันทอุทยาน โดยมีนายกฤษณ์ อิ่มแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหาร มอบแฮลกอฮอล์จำนวน 10,000 ลิตร ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด พร้อมผู้บริหาร มอบเสื้อกาวน์ให้กับบุคคลกรทางการแพทย์จำนวน 5,000 ชุด และนายวีรพล ยิ้มสินสมบูรณ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท บริลเลี่ยนท์ พาวเวอร์ จำกัด มอบหน้ากากอนามัยจำนวน 200 ชิ้น

จากสถานการณ์ในปัจจุบันเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ทั่วโลก ทำให้รัฐบาลได้ดำเนินการระวังป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว โดยล่าสุดมีมติคณะรัฐมนตรีให้ประกาศใช้พระราชกำหนดบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ซึ่งจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 26 มีนาคม 2563 นี้ เพื่อควบคุมสถานการณ์โรคโควิด 19 ทั้งนี้กองทัพเรือได้จัดตั้งศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโควิด 19 กองทัพเรือ โดยมีเสนาธิการทหารเรือเป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ ในการรองรับมาตราการ และการให้การสนับสนุนกับทางรัฐบาล ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลได้มอบหมายให้กองทัพเรือเป็นหน่วยงานหลักในการจัดพื้นที่เฝ้าระวังคนไทยที่เดินทางกลับจากเมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และสาธารณรัฐอิตาลี โดยใช้อาคารรับรองสัตหีบเป็นสถานที่ในการรองรับคนไทยดังกล่าว ในการนี้กองทัพเรือจึงได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์การดูแลสุขภาพคนไทยที่เดินทางกลับมาจากประเทศที่มีความเสี่ยง โดยมีเจ้าหน้าที่ของกองทัพเรือได้ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลคนไทยที่เข้าพักในอาคารรับรองตลอด 24 ชั่วโมง การนี้ หน่วยงานภาคเอกชนได้เล็งเห็นว่าการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ของกองทัพเรือจะมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 จึงมีความห่วงใยในการให้การสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการป้องกัน และลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ ให้กับกองทัพเรือ ซึ่งการให้การสนับสนุนจากหน่วยงานภาคเอกชนในครั้งนี้จะเป็นการแสดงอัตลักษณ์ที่ดีที่สุดของคนไทยก็คือความความมีน้ำใจเสียสละ เอื้ออาทรต่อกัน ก่อให้เกิดความรักสามัคคีกัน ซึ่งจะนำพาให้ประเทศไทยสามารถก้าวผ่านวิกฤตการณ์โควิด 19COVID-19 นี้ไปได้

Share this: