กระทรวงสาธารณสุข แนะ 5 มาตรการ ป้องกันฝุ่นละออง

14 ก.พ. 2561 | 13:58:02
 

กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้หามาตรการแนะนำประชาชนเฝ้าระวัง และรายงาน 4 กลุ่มโรคสำคัญที่เกิดจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 
ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ, ผู้แทนกรมอุตุนิยมวิทยา, ผู้แทนกองบังคับการตำรวจจราจร ร่วมแถลงมาตรการป้องกันมลพิษ และการดูแลสุขภาพประชาชน กรณี ฝุ่นละออง ขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ในอากาศพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีค่าเกินมาตรฐาน

ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า จากการรายงานของกรมควบคุมมลพิษ ที่ตรวจสอบ พบค่าฝุ่นละออง ขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ในอากาศพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล มีค่าเกินมาตรฐาน กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เฝ้าระวังซึ่งขณะนี้ ยังไม่พบผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจที่มีอาการรุนแรงหรือผู้ป่วยที่มีกลุ่มก้อนหรือการเสียชีวิต โรคไข้หวัดใหญ่มีแนวโน้มลดลง และโรคปอดอักเสบแนวโน้มคงที่

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข มีมาตรการป้อง 5 มาตรการ คือ "หลีก"-"ปิด"-"ใช้"-"เลี่ยง"-"ลด" ในการดูแลสุขภาพประชาชน โดยหลีกเลี่ยงการสัมผัสฝุ่นละออง ปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิด ใช้หน้ากากป้องกันฝุ่น เลี่ยงการออกกำลังกาย หรือทำงานกลางแจ้งเป็นเวลานาน และลดการใช้รถยนต์ และการเผาขยะ 

พร้อมกันนี้ กำชับให้หน่วยงานในสังกัดเฝ้าระวัง 4 โรคสำคัญ ได้แก่ โรคระบบทางเดินหายใจ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเยื่อบุตาอักเสบ และโรคผิวหนัง ที่อาจเกิดจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก รวมถึงติดตามจำนวนผู้ป่วยที่มารับบริการที่ห้องฉุกเฉิน และจัดเจ้าหน้าที่ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ในวันที่มีค่าฝุ่นสูง ซึ่งหากพบอาการผิดปกติประชาชนควรรีบพบแพทย์ หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค เบอร์1422


Share this: