กรม​ส่งเสริม​วัฒนธรรม​ จัดแสดงดนตรี​ "ร้อยใจดนตรีไทย​ น้อมรำลึก องค์อัครศิลปิน"

19 พ.ค. 2560 | 16:56:49
 

วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 นายวีระ โรจน์​พจนรัตน์ รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​วัฒนธรรม​ กล่าวว่า ด้วยสำนึกในพระ​มหา​กรุณา​ธิคุณ​ของ​สมเด็จพระ​ปรมินทร​มหา​ภูมิพล​อดุลยเดช​ องค์​ "อัครศิลปิน​" พระองค์​ผู้เป็นยอดแห่งศิลปิน​ เป็นองค์บรมราชูปถัมภกเหล่าศิลปินทุกสาขาอาชีพ​จนเป็นที่ประจักษ์​มาโดยตลอด​ พระองค์มีสายพระเนตรที่ยาวไกล เกี่ยวกับดนตรีไทยโดยเฉพาะทรงโปรดให้กรมศิลปากรบันทึกโน้ตเพลงไทยเป็นโน้ตสากลไว้เป็นจำนวนมาก ทำให้เพลงเก่าๆหลายเพลงยังคงอยู่จนถึงปัจจุบัน ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์ทรงส่งเสริมการดนตรีในทุกรูปแบบ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จึงได้ร่วมกับสมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย) และ ศิลปากรสมาคม จัดแสดงดนตรี "ร้อยใจดนตรีไทย น้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน" โดยเปิดโอกาสให้เหล่านักดนตรีไทย ทั้งระดับ อาชีพ​ครูดนตรี​เด็ก เยาวชน​ นักเรียน​นิสิต​นักศึกษา​เข้าร่วมแสดงในวันที่ 28 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 น ณ.หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยการแสดงในครั้งนี้จะไม่เสียค่าเข้าชมแต่อย่างใด

ทางด้านประธานโครงการร้อยใจดนตรีไทย ม.ร.ว. จักรรถ จิตรพงศ์​ อดีต​ปลัดกระทรวง​วัฒนธรรม​ เปิดเผยว่า การแสดงในครั้งนี้จะมีการแสดงดนตรีไทยอย่างเต็มรูปแบบที่เรียกว่า "วงมหาดุริยางค์ไทย" เป็นการแสดงศิลปะความงดงามของเพลงและเครื่องดนตรีไทยให้ผู้ชมสามารถเข้าถึงคุณค่าของดนตรีอย่างแท้จริง อันทำให้เกิดสุนทรียะ ความประทับใจและซาบซึ้งใจ​ ซึ่งการแสดงในรูปแบบวงมหาดุริยางค์ไทย เป็นการแสดงดนตรีบริสุทธิ์ เป็นตัวของตัวเอง สามารถตรึงผู้ชม ผู้ฟัง ให้มีสมาธิฟังเพลงได้รับ "สุนทรีรส" จากเพลงไทยเช่นเดียวกับการแสดงดนตรีซิมโฟนี หรือ คอนแชร์โตของยุโรป ซึ่งจะประกอบด้วยการแสดงทั้งสิ้น 7 ชุด ได้แก่ การขับร้องถวายอาลัยองค์​อัครศิลปิน​ด้วยทำนองหุ่นกระบอก, การบรรเลง​มโหรี​วงใหญ่พิเศษ เพลงโหมโรงมหาราช​ ดยครูดนตรีไทยจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศไทย, การบรรเลง​วงปี่พาทย์​มอญ "พระมหากรุณาธิคุณ​ต่อดนตรีไทย" การบรรเลงวงปี่พาทย์​ไม้แข็ง​เพลงแขกมอญบางช้าง, การบรรเลง​วงดนตรีพิเศษ​ โดยนักเรียน​โรงเรียน​บ้านจันทึง จ.ชุมพร​
 

การบรรเลง​เดี่ยวเครื่องดนตรีไทย​เพลงพระยาโศก บรรเลง​โดย นักดนตรีที่มีชื่อเสียง, การบรรเลงวงมหาดุริยางค์​ไทยเพลงไทยดำเนินคอย โดยนิสิตนักศึกษา​จากสถาบันต่างๆ กว่า 289 คน

ผู้สนใจเข้าขมการแสดง​สามารถ​สำรอง​ที่นั่ง​ได้ที่​โทร​ 02-2470028 ต่อ 4121, 4117


Share this: