กรมเจ้าท่า ปรับอัตราค่าโดยสารเรือ มีผล 14 ก.ย. นี้

13 ก.ย. 2560 | 08:16:10
กรมเจ้าท่า ปรับอัตราค่าโดยสารเรือ มีผล 14 ก.ย. นี้
กรมเจ้าท่า อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับเรือเดินประจำทาง ลงวันที่ 29 กันยายน 2559 ได้มีประกาศ เรื่องปรับปรุงอัตราค่าโดยสารเรือกลเดินประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประกาศอัตราค่าโดยสารตามช่วงราคาน้ำมันดีเซล โดยเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ได้มีประกาศปรับราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลลิตรละ 25.04 บาท เนื่องจากน้ำมันดีเซลขายปลีกปรับขึ้นราคาเกินกว่า 25.01 บาท/ลิตร ติดต่อกันเป็นเวลา 10 วัน ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการฯ กรมเจ้าท่า จึงประกาศปรับปรุงอัตราค่าโดยสารให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการฯ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2560 เป็นต้นไป ดังนี้
เรือด่วนเจ้าพระยา ราคาน้ำมันดีเซลอยู่ระหว่าง 25.01-29.00 บาท/ลิตร
1. เรือประจำทาง อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 9-11-13 (ตามระยะ) (บาท/คน)
2. เรือด่วนพิเศษ ธงส้ม อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 15 (บาท/คน)
3. เรือด่วนพิเศษ ธงเหลือง อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 20 (บาท/คน)
4. เรือด่วนพิเศษ ธงเขียว อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 13-20-32 (ตามระยะ) (บาท/คน)
เรือโดยสารในคลองแสนแสบ ราคาน้ำมันดีเซลอยู่ระหว่าง 25.01-27.00 บาท/ลิตร อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 9-11-13-15-17-19 (ตามระยะ) (บาท/คน)
เรือโดยสารข้ามฟาก ราคาน้ำมันดีเซลอยู่ระหว่าง 25.01-29.00 บาท/ลิตร
1. เรือข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา กลุ่มที่ 1
( นนทบุรี-บางศรีเมือง, ท่าช้าง-วังหลัง, ท่าช้าง-วัดระฆัง, วังหลัง-ท่าพระจันทร์เหนือ, วังหลัง-มหาราช
และ ราชวงศ์-ดินแดง ) อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 3.50 (บาท/คน)
2. เรือข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา กลุ่มที่ 2
( โอเรียลเต็ล-วัดสุวรรณ และ ท่าเตียน-วัดอรุณ ) อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 4 (บาท/คน)
3. เรือข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา กลุ่มที่ 3
( สี่พระยา-คลองสาน ) อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 4.50 (บาท/คน)
4. เรือข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา กลุ่มที่ 4
( พระสมุทรเจดีย์-วิบูลย์ศรี และ สะพานตากสิน(สาทร) ฝั่งพระนคร-ฝั่งธนบุรี )
อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 5.50 (บาท/คน)
5. เรือข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา กลุ่มที่ 5
( ปากคลองตลาด-วัดกัลยาณมิตร-วัดกุฎีจีน ) อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 6 (บาท/คน)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักมาตรฐานทะเบียนเรือ กลุ่มพัฒนาระบบทะเบียนเรือ โทร.0 2233 1311-8 ต่อ 288 หรือ 0 2267 2367

Share this: