กรมเจ้าท่า ปรับปรุงอัตราค่าโดยสารเรือในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีผล 14 ก.ย.นี้ เป็นต้นไป

13 ก.ย. 2560 | 21:00:41

 

 

        กรมเจ้าท่า อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับเรือเดินประจำทาง ลงวันที่ 29 กันยายน 2559 ได้มีประกาศ เรื่องปรับปรุงอัตราค่าโดยสารเรือกลเดินประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประกาศอัตราค่าโดยสารตามช่วงราคาน้ำมันดีเซล โดยเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ได้มีประกาศปรับราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลลิตรละ 25.04 บาท เนื่องจากน้ำมันดีเซลขายปลีกปรับขึ้นราคาเกินกว่า 25.01 บาท/ลิตร ติดต่อกันเป็นเวลา 10 วัน ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการฯ กรมเจ้าท่า จึงประกาศปรับปรุงอัตราค่าโดยสารให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการฯ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2560 เป็นต้นไป ดังนี้

 

     เรือด่วนเจ้าพระยา ราคาน้ำมันดีเซลอยู่ระหว่าง 25.01-29.00 บาท/ลิตร

 

1.        เรือประจำทาง อัตราค่าโดยสารไม่เกิน                           9-11-13 (ตามระยะ)     (บาท/คน)

2.        เรือด่วนพิเศษ ธงส้ม      อัตราค่าโดยสารไม่เกิน                 15                         (บาท/คน)

3.        เรือด่วนพิเศษ ธงเหลือง อัตราค่าโดยสารไม่เกิน                 20                         (บาท/คน)

4.      เรือด่วนพิเศษ ธงเขียว    อัตราค่าโดยสารไม่เกิน                 13-20-32 (ตามระยะ)   (บาท/คน)

 

     เรือโดยสารในคลองแสนแสบ  ราคาน้ำมันดีเซลอยู่ระหว่าง 25.01-27.00 บาท/ลิตร อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 9-11-13-15-17-19 (ตามระยะ) (บาท/คน)

 

              เรือโดยสารข้ามฟาก ราคาน้ำมันดีเซลอยู่ระหว่าง 25.01-29.00 บาท/ลิตร

 

1.        เรือข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา กลุ่มที่ 1

( นนทบุรี-บางศรีเมือง, ท่าช้าง-วังหลัง, ท่าช้าง-วัดระฆัง, วังหลัง-ท่าพระจันทร์เหนือ, วังหลัง-มหาราชและ ราชวงศ์-ดินแดง )                                อัตราค่าโดยสารไม่เกิน    3.50    (บาท/คน)

2.        เรือข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา กลุ่มที่ 2

( โอเรียลเต็ล-วัดสุวรรณ และ ท่าเตียน-วัดอรุณ )              อัตราค่าโดยสารไม่เกิน    4        (บาท/คน)

3.        เรือข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา กลุ่มที่ 3

( สี่พระยา-คลองสาน )                                         อัตราค่าโดยสารไม่เกิน    4.50    (บาท/คน)

4.        เรือข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา กลุ่มที่ 4

( พระสมุทรเจดีย์-วิบูลย์ศรี และ สะพานตากสิน(สาทร) ฝั่งพระนคร-ฝั่งธนบุรี )

อัตราค่าโดยสารไม่เกิน    5.50    (บาท/คน)

5.        เรือข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา กลุ่มที่ 5

( ปากคลองตลาด-วัดกัลยาณมิตร-วัดกุฎีจีน )                  อัตราค่าโดยสารไม่เกิน    6        (บาท/คน)

 

                  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักมาตรฐานทะเบียนเรือ กลุ่มพัฒนาระบบทะเบียนเรือ โทร.0 2233 1311-8 ต่อ 288 หรือ 0 2267 2367


Share this: