กรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ ตามรอยคุณธรรม-สืบสานงานศิลป์อัครศิลปิน

11 ม.ค. 2560 | 18:20:14
นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม กำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ ตามคำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๐“เด็กไทยใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง” โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กำหนดจัด ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กทม. และ หออัครศิลปิน จังหวัดปทุมธานี เพื่อส่งเสริมให้เด็กไทยเรียนรู้คุณธรรมตามพระราชดำรัสพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสืบสานงานศิลปวัฒนธรรมตามรอยพระยุคลบาทอัครศิลปิน กำหนดจัดกิจกรรม ๒ สถานที่ ดังนี้
-ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย มีกิจกรรมมากมาย เด็กๆ จะได้สนุกสนานกับฐานคุณธรรมตามพระราชดำรัส ๙ ฐาน ได้แก่ พากเพียรอดทน รู้รักสามัคคี มีน้ำใจ เศรษฐกิจพอเพียง หวังดีมีเมตตา เสริมสร้างคนดี 
ใฝ่ประหยัด ร้อยเรียงไมตรี และฐานซื่อสัตย์สุจริต และฐานที่ ๑๐ ฐานเฉลิมพระเกียรติเรียนรู้พระราชประวัติ 
พระราชกรณียกิจ รัชกาลที่ ๑๐ นอกจากนี้ยังมี การแสดงนาฏศิลป์ประกอบเพลงพระราชนิพนธ์ เพลงความฝัน
อันสูงสุด การแสดงหุ่นละครเล็ก คณะนาฏยบูรพา ชุด “เด็กไทยใส่ใจศึกษา” การแสดงลิเกเด็ก คณะภูมรินทร์ สุคนธา การแสดงหุ่นกระบอกบ้านตุ๊กตุ่น หุ่นกระบอกไทย ด้านหน้าหอประชุมใหญ่ มีการแสดงกระตั๋วแทงเสือ คณะขุนพลเจริญพร พร้อมชมการสาธิต หุ่นกระบอกจิ๋ว และพลาดไม่ได้กับภาพยนตร์แอนนิเมชั่น เรื่อง “คุณทองแดง” และยังมีการสาธิตประดิษฐ์ของเล่นไม้ไผ่ การทำอาหารไทย การทำข้าวโพดคั่ว การทำไอศรีมโบราณ และ การทำสายไหม ณ บริเวณลานกลางแจ้งศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
-หออัครศิลปิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี จัดงาน “หออัครศิลปิน สืบสานงานศิลป์เพื่อเด็กไทย เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐” กิจกรรมอาทิ การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากโรงเรียนและเครือข่าย “ชวนเด็กมาทำดี ตามวิถีวัฒนธรรมไทย” นิทรรศการภาพถ่าย “เด็กดีมีสุขปี ๕” พร้อมซุ้มกิจกรรมสร้างสรรค์งานศิลปะด้านทัศนศิลป์ และพลาดไม่ได้กับกิจกรรมจับฉลากมอบรางวัลพิเศษมากมายให้แก่น้องๆที่เข้าร่วมงานด้วย
นอกจากนี้ ในส่วนกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติที่จัด ณ ทำเนียบรัฐบาล กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ยังได้นำกิจกรรมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม เช่น ลิเกเด็ก และหุ่นละครเล็กเด็กนาฏยบูรพา ซึ่งได้รับรางวัลที่ ๑ จากการประกวดหุ่นโลก การแสดงของคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทยที่ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันการขับร้องประสานเสียงชิงแชมป์โลก ครั้งที่ ๙ มาร่วมสร้างความบันเทิงให้แก่เด็กๆ อีกด้วย
Share this: