กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เร่งเอาผิดนายจ้างเมืองชล เหตุเครื่องจักรดึงผม แขนลูกจ้างต่างด้าวบาดเจ็บ

17 ก.พ. 2560 | 03:14:09
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เร่งเอาผิดนายจ้างโรงงานรีไซเคิลพลาสติก จ.ชลบุรี ตามพรบ. ความปลอดภัยฯ พ.ศ. 2554 กรณีเครื่องจักรบดผมและแขนลูกจ้างต่างด้าวบาดเจ็บ

นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีลูกจ้างกัมพูชาถูกเครื่องบดพลาสติกดึงผมและแขนเข้าไปในเครื่องทำให้บาดเจ็บว่า สถานประกอบกิจการดังกล่าว จดทะเบียนทางการค้าชื่อ พี พี พลาสติก รีไซเคิล เลขที่ 223/34 หมู่ 4 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สถานที่เกิดเหตุไม่มีบ้านเลขที่ หมู่ 5 ซอยยายมูล ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกอบกิจการรีไซเคิลพลาสติก มีลูกจ้างจำนวน 11 คน เป็นชาย 4 คน หญิง 7 คน เป็นชาวกัมพูชาทั้งหมดและขึ้นทะเบียนต่างด้าวถูกต้องทุกคน ทั้งนี้ เครื่องจักรที่เกิดเหตุมีอุปกรณ์ตะแกรงป้องกันแต่เนื่องจากลูกจ้างก้มลง เก็บของที่ตกแล้วผมและแขนเสื้อเข้าไปในสายพาน จึงถูกสายพานดึงเข้าไปมิได้ถูกเครื่องจักรบดแต่อย่างใด

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวต่อไปว่า จากการตรวจสอบด้านความปลอดภัยในการทำงาน พบว่า นายจ้างปฎิบัติไม่ถูกต้องตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้าน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับ เครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ.2552 ซึ่งนายจ้างจะต้องดูแลให้ลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรสวมใส่เครื่องนุ่งห่มให้เรียบร้อย รัดกุม รวบผมที่ปล่อยยาวเกินสมควรให้อยู่ในลักษณะที่ปลอดภัย โดยถือว่านายจ้างมีความผิดตาม พรบ.ความปลอดภัยฯ พ.ศ.2554 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน สี่แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งกสร.จะเร่งดำเนินการโดยเร็ว นอกจากนี้ยังได้ประสานให้ประกันสังคมจังหวัดชลบุรีเข้าช่วยเหลือลูกจ้างแล้ว
Share this: