กรมทางหลวง เบี่ยงจราจรทล.2 กม.74+600 (ทางเข้าอำเภอปากช่อง) จ.นครราชสีมา เพื่อติดตั้งชิ้นส่วนสะพาน

15 พ.ค. 2561 | 13:23:30

กรมทางหลวง แจ้งเบี่ยงจราจรบนทางหลวงหมายเลข 2 กม.74+600 (ทางเข้าอำเภอปากช่อง) จ.นครราชสีมา เพื่อติดตั้งชิ้นส่วนสะพานฯ แนะประชาชนใช้ทางอย่างระมัดระวัง

กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างสะพานจะทำการเบี่ยงกาจราจรบนทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ)บริเวณทางเข้าอำเภอปากช่อง(ด้านเหนือ) ที่กม.74+600 เพื่อทำการประกอบชิ้นส่วนสะพานขึ้นประกอบติดตั้งของโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน – สระบุรี – นครราชสีมา จึงมีความจำเป็นต้องปิดการจราจรชั่วคราว ในวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 ระหว่างเวลา 07.00 – 18.00 น. โดยให้ผู้ใช้เส้นทางดังกล่าว เลี่ยงเส้นทางไปกลับรถที่กม.73+800 แทน
ในระหว่างดำเนินการอาจทำให้ ไม่สะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนทั่วไป กรมทางหลวง ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอให้ประชาชนใช้เส้นทางอย่างระมัดระวังหรือหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางในวันเวลาดังกล่าว รวมทั้ง ขอความร่วมมือผู้ใช้ทางปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำ และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของผู้ใช้ทาง
ทั้งนี้ ผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวและประชาชนทั่วไป สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุต่างๆระหว่างดำเนินการได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)


Share this: