กรมทางหลวง ทอดสะพานเบลีย์(สะพานโครงเหล็กชั่วคราว)ต่อเนื่องเพื่อเตรียมสลับช่องจราจรและซ่อมสะพานส่วนที่เสียหายให้ใช้งานตามปกติ คาดสะพานวังยาว กม.386+600 จะแล้วเสร็จภายในวันนี้

12 ม.ค. 2560 | 10:36:34
ตามที่กรมทางหลวงได้ดำเนินการทอดสะพานเบลี่ย์(สะพานโครงเหล็กชั่วคราว) และรถสามารถสัญจรวิ่งผ่านได้ฝั่งละ 1 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 4 ที่กม.365+600 (บริเวณสะพานหนองหญ้าปล้อง) และกม.386+500 (บริเวณสะพานวังยาว) 

ขณะนี้กรมทางหลวง โดยศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) และศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) ซึ่งมีความพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ ยานพาหนะ เครื่องจักร และเครื่องมือ ได้ดำเนินการทอดสะพานเบลี่ย์เพิ่มอีก 1 ช่องจราจร (ฝั่งขาเข้า) ทั้งสองจุดให้เป็นสะพานคู่ เพื่อเตรียมสลับช่องจราจรและซ่อมแซมสะพานที่ได้รับความเสียหาย ให้พร้อมใช้งานตามปกติ โดยได้ดำเนินการทอดสะพานเบลี่ย์ ที่กม.365+600 (บริเวณสะพานหนองหญ้าปล้อง) ฝั่งขาเข้ากรุงเทพฯแล้วเสร็จ เมื่อเวลา 11.00 น.
อย่างไรก็ตาม ขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางโปรดสังเกตป้ายแนะนำ ป้ายเตือน ขับขี่อย่างระมัดระวัง และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ คาดว่าจะดำเนินการทอดสะพานเบลี่ย์ที่กม.386+500 (บริเวณสะพานวังยาว) แล้วเสร็จภายในวันนี้ (12 ม.ค.60)
หากประชาชนต้องการความช่วยเหลือหรือแจ้งเหตุฉุกเฉิน สามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)
Share this: