กรมทางหลวงเตรียมเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางวงแหวนรอบนอกด้านใต้ ช่วงพระประแดง – ต่างระดับบางขุนเทียน เริ่ม 20 พ.ค. นี้

16 พ.ค. 2562 | 11:04:21
กรมทางหลวงเตรียมเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางวงแหวนรอบนอกด้านใต้ ช่วงพระประแดง – ต่างระดับบางขุนเทียน เริ่ม 20 พ.ค. นี้
กรมทางหลวง จะเริ่มจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายถนนวงแหวน รอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนพระประแดง – บางแค ช่วงพระประแดง – ต่างระดับบางขุนเทียน ระยะทางโดยประมาณ 14.5 กิโลเมตร ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป ตามมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบ ให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานบริหารจัดการจัดเก็บรายได้ค่าผ่านทาง บำรุงรักษาทาง และงานกู้ภัยบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนพระประแดง – บางแค ช่วงพระประแดง – ต่างระดับบางขุนเทียน โดยคิดอัตราค่าธรรมเนียมผ่านทาง ตามกฎกระทรวง ปี พ.ศ. 2555 ได้แก่ รถ 4 ล้อ คิดค่าธรรมเนียมผ่านทาง 15 บาท รถ 6 ล้อ คิดค่าธรรมเนียมผ่านทาง 25 บาท และรถมากกว่า 6 ล้อ คิดค่าธรรมเนียมผ่านทาง 35 บาท ตามลำดับ
 
สำหรับทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนพระประแดง – บางแค ช่วงพระประแดง – ต่างระดับบางขุนเทียน เป็นส่วนหนึ่งของถนนวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานครด้านใต้ หรือถนนกาญจนาภิเษกด้านใต้ ซึ่งเป็นเส้นทางที่ช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการเดินทาง เข้าและออกกรุงเทพมหานครด้านใต้ เชื่อมต่อระหว่างทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายบางปะอิน - บางพลี กับถนนกาญจนาภิเษกด้านตะวันตก ซึ่งปัจจุบันมีหน่วยงานที่รับผิดชอบกำกับดูแล 2 หน่วยงาน ได้แก่ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับผิดชอบกำกับดูแลช่วงทางต่างระดับวัดสลุดถึงทางต่างระดับบางครุ ระยะทางประมาณ 22.5 กม. มีการจัดเก็บค่าผ่านทางมาตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2552 สำหรับกรมทางหลวง รับผิดชอบกำกับดูแลในช่วงทางต่างระดับบางครุถึงทางต่างระดับบางขุนเทียน ระยะทางประมาณ 14.5 กม. ซึ่งที่ผ่านมายังไม่ได้มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางแต่อย่างใด
 
ทั้งนี้ สำหรับค่าธรรมเนียมผ่านทางที่จัดเก็บได้ทั้งหมด จะนำเข้าบัญชีเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง ของกรมทางหลวง เพื่อใช้บำรุงรักษาทางและสะพาน ตลอดจนระบบอำนวยความปลอดภัยด้านการจราจร รวมถึงการก่อสร้าง พัฒนา และขยายโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต ซึ่งจะ เป็นการช่วยลดภาระงบประมาณแผ่นดิน ส่งเสริมระบบโลจิสติกส์ ตลอดจนมีส่วนช่วยสนับสนุนการพัฒนา เศรษฐกิจสังคมและการลงทุน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป

 

Share this: