กรมทางหลวงชนบทสรุปรายงานสถานการณ์อุทกภัย ประจำวันที่ 19 พ.ค.60

20 พ.ค. 2560 | 09:59:51

กรมทางหลวงชนบทสรุปรายงานสถานการณ์อุทกภัย ประจำวันที่ 19 พ.ค.60

มีสายทางที่ประสบอุทกภัย จำนวน 24 สายทาง ใน 6 จังหวัด ได้แก่ พะเยา 4 สายทาง กำแพงเพชร 5 สายทาง เลย 11 สายทาง เพชรบูรณ์ 2 สายทาง สุโขทัย 1 และอุบลราชธานี 1 สายทาง โดยเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว 7 สายทาง อยู่ระหว่างประสบอุทกภัย 17 สายทาง แบ่งเป็น สามารถสัญจรผ่านได้ 13 สายทาง และไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 4 สายทาง คือ ทางหลวงชนบทสาย ลย.4017 ลย.3005 ลย.3049 , ลย.3011 จังหวัดเลย

เบื้องต้นหน่วยงานได้ติดตั้งป้ายเตือนและป้ายแนะนำเส้นทางเลี่ยงบริเวณต้นทาง ให้ทราบสถานการณ์ ผ่านได้/ผ่านไม่ได้ ทั้งนี้ กรมทางหลวงชนบท ขอความร่วมมือประชาชน “ขับรถช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัดนิรภัย” ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม โปรดระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนเป็นพิเศษโดยเฉพาะพื้นที่ที่ประสบกับอุทกภัย และโปรดสังเกตป้ายจราจรเตือนระดับน้ำหรือป้ายหลีกเลี่ยงเส้นทาง โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุอุทกภัยได้ที่สายด่วนทางหลวงชนบท 1146 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสำนักงานทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงชนบท ในพื้นที่ ในวันและเวลาราชการ


Share this: