กรมการขนส่งทางบก แจง !! โซเชียลแชร์ข้อมูล กรณีที่โดนยึดใบขับขี่แล้วจะไม่ได้คืน ต้องสอบใหม่ ไม่เป็นความจริง

21 เม.ย. 2560 | 11:08:55


กรมการขนส่งทางบก แจง !! โซเชียลแชร์ข้อมูล กรณีที่โดนยึดใบขับขี่แล้วจะไม่ได้คืน ต้องสอบใหม่ ไม่เป็นความจริง 

ข้อเท็จจริง ใบอนุญาตขับรถที่ถูกยึดไว้โดยเจ้าพนักงาน ยังคงมีผลตามกฏหมาย ต้องติดต่อกับเจ้าพนักงานเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถใบเดิมคืนโดยไม่ต้องสอบใบอนุญาตขับรถใหม่
Share this: