กรมการขนส่งทางบก ลงพื้นที่ตรวจสอบรถตู้โดยสารสาธารณะ,รถมอเตอร์ไซค์รับจ้างและรถแท็กซี่ อำนวยความสะดวกการเดินทางของประชาชน บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

09 พ.ค. 2559 | 23:10:07
 

กรมการขนส่งทางบก ลงพื้นที่ตรวจสอบรถตู้โดยสารสาธารณะ,รถมอเตอร์ไซค์รับจ้างและรถแท็กซี่ อำนวยความสะดวกการเดินทางของประชาชน บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

วันนี้(10 พฤษภาคม 2559) ณ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ฝั่งเกาะพหลโยธิน นายนิมิตร์ โกสมุทร์ เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน กรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า วันนี้ กรมการขนส่งทางบก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตรวจการ กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับขสมก.,บขส,ทหารและเจ้าหน้าที่ตำรวจ ลงพื้นที่ปฏิบัติงานตรวจสอบและจัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะ/รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง/รถแท็กซี่และรถประจำทาง ให้บริการประชาชนอย่างถูกต้องและปลอดภัยซึ่งบริเวณนี้ ถือว่าเป็นศูนย์กลาง ที่มีประชาชนมาใช้บริการ รอเดินทางเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วน ทั้งเช้าและเย็น สำหรับรถตู้โดยสารสาธารณะ จะมีให้บริการในหลายเส้นทาง ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด อาทิ พระราม9-มีนบุรี,ปากเกร็ด,ศรีนครินทร์ลาดกระบัง-หนองจอก ฯลฯ หรือเส้นต่างจังหวัด อาทินครสวรรค์ ,ปราจีนบุรี,จอมบึง -ราชบุรี ,ปากช่อง-กลางดง-มวกเหล็ก- แก่งคอยฯลฯ โดยส่วนใหญ่สำหรับการตรวจสอบและจัดระเบียบรถตู้ จะเน้นในการตรวจจำนวนผู้โดยสาร ห้ามให้บริการเกินจำนวน 15 ที่นั่ง ให้บริการโดยรถร่วมขสมก. สำหรับในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล ,ส่วนต่างจังหวัด ให้บริการได้จำนวน 14 ที่นั่ง เป็นรถร่วมบขส. รวมทั้งตรวจถังดับเพลิง ,เข็มขัดนิรภัยและภาษีรถยนต์ฯลฯ จากการตรวจสอบพบรถตู้ไม่นำรถเข้าตรวจสภาพ ดำเนินการเปรียบเทียบปรับ จำนวน 1,000 บาท ตามพรบ.ขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ส่วนอีกหนึ่งปัญหาคือ เนื่องจากการจราจรติดขัด ทำให้รถขาดช่วงในการเข้ามารับผู้โดยสาร โดยเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วนช่วงค่ำ จะมีผู้โดยสารรอใช้บริการจำนวนมาก
สำหรับรถประจำทาง เจ้าหน้าที่จะคอยดูแลในเรื่องของการจัดระเบียบจอดเข้าป้ายให้เรียบร้อย ,ตรวจภาษีรถ,ใบอนุญาตขับรถและนำรถสายอื่มาให้บริการไม่ตรงสายที่ขอประกอบการไว้ พบว่ามี รถประจำทางนำรถขนส่งนอกเส้นทางหรือนำสายอื่นมาวิ่ง และไม่นำรถเข้าตรวจสอบสภาพ จึงดำเนินการเปรียบเทียบปรับจำนวน1,000 บาท และให้ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง
ส่วนการตรวจสอบรถแท็กซี่ บริเวณนี้ ส่วนใหญ่จะพบปัญหาแท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสาร แต่วันนี้ยังไม่พบการกระทำผิด หากพบการกระทำผิดครั้งแรก จะปรับจำนวน 1,000 บาท อบรม 3 ชั่วโมง /ครั้งที่ 2 ปรับ 1,000บาท อบรมเสริมความรู้และปลูกจิตสำนึกในการให้บริการที่ดีแก่ผู้โดยสาร เป็นเวลา 3 ชั่วโมง และพักใช้ใบอนุญาตไม่เกิน3เดือน,ครั้งที่ 3 ปรับ1,000 บาท อบรม3 ชั่วโมงและพักใช้ใบอนุญาต ไม่เกิน 6เดือน ครั้งที่ 4 เพิกถอนใบอนุญาต ตามพรบ.รถยนต์ พ.ศ.2522
นอกจากนี้ รถจักรยานยนต์รับจ้าง ไม่พบปัญหาการกระทำผิด มีการปรับเปลี่ยนเป็นป้ายเหลืองแล้ว มีเสื้อและบัตรประจำตัว ประจำวินถูกต้อง
ทั้งนี้ สำหรับรถตู้โดยสารสาธารณะ/รถประจำทาง ต้องตรวจสภาพปีละ 2 ครั้ง/ส่วนรถแท็กซี่ ไม่เกิน 7 ปี ตรวจ 2 ครั้ง ผู้ประกอบการหรือผู้ให้บริการต้องดำเนินการให้ถูกต้องต่อไป
อย่างไรก็ตาม นอกจากเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก จะลงพื้นที่ตรวจสอบการให้บริการรถโดยสารสาธารณะแล้ว เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก ยังคอยให้บริการประชาชนในเรื่องของการแนะนำเส้นทาง,ช่วยเหลือผู้โดยสารตาบอดไปส่งที่รถและคอยจัดระเบียบการจอดรถให้เรียบร้อย สะดวกต่อการใช้บริการประชาชนด้วย
หากพบรถโดยสารสาธารณะไม่ปลอดภัย ร้องเรียนได้ที่ ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง


Share this: