กรมการกงสุลฯ เตือนคนไทยจะไปเป็นลูกเรือประมงในโซมาเลีย ชี้พื้นที่น่านน้ำยังอันตรายและเสี่ยงจากโจรสลัด

13 ส.ค. 2562 | 23:35:15
กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ แจ้งเตือนคนไทยที่ประสงค์จะเดินทางไปทำงานเป็นลูกเรือประมงในประเทศโซมาเลีย

กรมการกงสุล ขอแจ้งเตือนคนไทยให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปทำงานเป็นลูกเรือประมงในประเทศโซมาเลีย เนื่องจากปัจจุบันพื้นที่น่านน้ำโซมาเลีย ยังเป็นพื้นที่อันตรายและยังคงมีความเสี่ยงสูงจากโจรสลัด

ที่ผ่านมา การดำเนินการของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี (ดูแลอาณาเขตโซมาเลีย) ในการให้ความช่วยเหลือและดูแลคนไทยในประเทศโซมาเลีย เป็นไปอย่างอยากลำบาก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

1. Hotline สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี : +254 733 145 145

2. Facebook : Royal Thai Embassy, Nairobi

3. หมายเลข Call Center กรมการกงสุล : +66 2572 8442
Share this: