กฟภ. ร่วมกับ เมสเซ่ แฟรงค์เฟิร์ต และ ดิ เอ็กซ์ซิบิส เปิดมหกรรมเวที Thailand Lighting Fair 2018

09 พ.ย. 2561 | 14:35:19

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ. เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Thailand Lighting Fair 2018 โดยมี Mr.Hubert Duh Executive Director Messe Frankfurt (HK) นายเขมรัตน์ ศาสตร์ปรีชา รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร้อยโทสุพจน์ ใช้บางยาง ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมพิธี มีนางสาวพาขวัญ เจียมจิโรจน์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ดิเอ็กซ์ซิบิส จำกัด กล่าวรายงาน ณ เวทีกลาง ฮอลล์ 102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมกับ เมสเซ่ แฟรงค์เฟิร์ต และ บริษัท ดิ เอ็กซ์ซิบิส จำกัด จัดงาน Thailand Lighting Fair 2018 ภายใต้แนวคิด “The future of light – smart, sustainable, human-centric” ซึ่งจัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยในปีนี้ได้ผนวกการจัดงาน Thailand Building Fair ร่วมด้วย เพื่อให้เนื้อหาของงานมีความหลากหลายและครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น การเติบโตอย่างต่อเนื่องของการจัดงานเป็นการพิสูจน์ให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการจัดงานแสดงนวัตกรรมไฟฟ้าแสงสว่าง เทคโนโลยีอาคารอัจฉริยะ และการบริหารจัดการพลังงานแห่งภูมิภาคอาเซียนช่วยสนับสนุนการเติบโตและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจในตลาดโลกซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง อันจะนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนทางเศรษฐกิจของประเทศไทย

สำหรับการจัดงาน Thailand Lighting Fair 2018 ในปีนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีการนำเสนอนวัตกรรม เทคโนโลยีแอพพลิเคชั่นที่ทันสมัย ตอบสนองความต้องการและรูปแบบการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ที่เน้นความสะดวก รวดเร็ว ลดค่าใช้จ่าย และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงธุรกิจด้านการจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพ ธุรกิจ Solar Rooftop และรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งผู้สนใจสามารถสัมผัสนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ ตลอดจนมีการจัดสัมมนาให้ความรู้ ด้านเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าเพื่อการประหยัดพลังงาน ในหัวข้อ

• นโยบายเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพของ กฟภ.

• การติดตั้ง Solar Rooftop เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน

• แนวทางการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและครัวเรือน ด้วยรูปแบบ ESCO Model

• เทคโนโลยีและแนวทางเพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในภาคไฟถนนและไฟฟ้าสาธารณะ

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่วันที่ 8 -10 พฤศจิกายน 2561 ณ ฮอลล์ 102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

 


Share this: