กฟน. เร่งจัดระเบียบสายสื่อสารย่านวัดเทพศิรินทร์ คืบหน้ากว่า 40 เปอร์เซ็นต์

13 มี.ค. 2561 | 15:27:08
วันนี้ (13 มีนาคม 2561) นายประสงค์ คุ้มประดิษฐ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารปี 2561 เนื่องในวาระครบรอบ 60 ปี กฟน. ในบริเวณถนนหลวง และถนนพลับพลาไชย วัดเทพศิรินทร์
 
ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง กล่าวว่า จากการดำเนินโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารปี 2561 ที่ได้เริ่มนำร่องบริเวณโดยรอบวัดเทพศิรินทร์ (ถนนหลวง และถนนพลับพลาไชย) เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา และมีกำหนดแล้วเสร็จตามแผนงานภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 โดยวันนี้ กฟน. ได้ดำเนินการติดตั้งคอนสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว จากการลงพื้นที่พบว่าผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมีความคืบหน้ามากว่า 40 เปอร์เซ็นต์ เป็นไปตามแผนงาน โดยในขณะนี้อยู่ระหว่างการพาดสายสื่อสารใหม่ หลังจากนั้นจะดำเนินการการปลดสายสื่อสารที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้ใช้งานออกจากเสาไฟฟ้า โดยการพาดสายสื่อสารบนคอนสื่อสารให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ ไม่มีส่วนประกอบของวัสดุเหนี่ยวนำไฟฟ้า ตลอดจนการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) ซึ่งเป็นฐานข้อมูลแผนที่ฐานเชิงรหัส (แผนที่ดิจิตอล) ของ กฟน. มีมาตราส่วน 1:1000 สารสนเทศเชิงพื้นที่ (Spatial Map) ที่ทันสมัยได้มาตรฐานมีความละเอียดและแม่นยำสูง เพื่อป้องกันการลักลอบพาดสายสื่อสารที่ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งจะทำให้เกิดความปลอดภัยต่อประชาชน และสร้างภูมิทัศน์ที่สวยงามสามารถตรวจสอบได้เป็นระเบียบเรียบร้อยเพิ่มมากขึ้น
 
สำหรับแผนการจัดระเบียบสายสื่อสารปี 2561 รวมระยะทางทั้งสิ้น 45 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ประกอบด้วย 22 เส้นทาง ได้แก่ ถนนหลวง, ถนนพลับพลาไชย, ถนนเพชรบุรีฝั่งเหนือ, ถนนพระราม 4, ถนนประชาชื่น ฝั่งขาเข้า, ถนนบรมราชชนนี ขาออก, ถนนประชาอุทิศ, ถนนสุทธิสารวินิจฉัย, ถนนบรมราชชนนี ขาเข้า, ถนนปรีดีพนมยงค์, ถนนพหลโยธิน, ถนนร่มเกล้า, ถนนพระราม 1, ถนนเอกชัย, ถนนติวานนท์, ถนนศรีนครินทร์, ถนนอ่อนนุช, ถนนนิมิตใหม่, ถนนนาคนิวาส, ถนนกรุงเกษม, ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน และถนนอ่อนนุช
 
กฟน. 60 ปี ก้าวสู่วิถีอนาคต
Leveraging beyond Tomorrow
……………………………………………
"Smart Metro"
| ระบบไฟฟ้ามั่นคง บริการมั่นใจ ห่วงใยสังคม |

Share this: