กฟน. ร่วมจุดเทียน และยืนสงบนิ่ง เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9

13 ต.ค. 2562 | 21:14:12

วันนี้ (13 ตุลาคม 2562) เมื่อเวลา 19.00 น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยประธานรัฐสภา ประธานศาลฎีกา ประธานองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ คณะรัฐมนตรี ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จุดเทียน และยืนสงบนิ่งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในการนี้ นายวิลาศ เฉลยสัตย์ รองผู้ว่าการ ทำการแทนผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (MEA) เข้าร่วมพิธีด้วย ณ ท้องสนามหลวง

นอกจากนี้ MEA ยังจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ดูแลระบบไฟฟ้าบริเวณพิธี ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และสมพระเกียรติ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

Website : https://www.mea.or.th/content/detail/87/5015
Facebook : https://www.facebook.com/497340003626475/posts/3026512657375851/
GNews : https://gnews.apps.go.th/news?news=48730

 


Share this: