กปน. เชิญชวนใช้บริการ e-Bill e-Tax Invoice สะดวก ประหยัด ปลอดภัย ลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดเชื้อ COVID-19

14 ก.ย. 2563 | 11:31:41
กปน. เชิญชวนใช้บริการ e-Bill e-Tax Invoice สะดวก ประหยัด ปลอดภัย ลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดเชื้อ COVID-19

นางชวิณา วิรัตน์โยสินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) กล่าวว่า กปน. พร้อมยกระดับการบริการด้วย New Normal Service โดยผู้ใช้น้ำสามารถสมัครบริการ e-Bill และ e-Tax Invoice & e-Receipt ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ผู้ใช้น้ำทั้งประเภทบ้านพักอาศัย หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สามารถดูใบแจ้งค่าน้ำและรับใบกำกับภาษีทางช่องทางออนไลน์ได้ สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของ COVID-19

โดยบริการ (right)e-Bill (ใบแจ้งยอดค่าน้ำอิเล็กทรอนิกส์) เพิ่มความสะดวกสบายให้ผู้ใช้น้ำ สามารถดูใบแจ้งค่าน้ำผ่าน smart devices ต่าง ๆ ได้ทุกที่ สะดวกรวดเร็ว ตรงเวลา และ (right)e-Tax Invoice & e-Receipt (ใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์) ช่วยลดระยะเวลาในการรับใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน จาก 30 วัน เหลือเพียง 1 ชั่วโมง นอกจากนี้ ยังช่วยลดปัญหาเอกสารชำรุด สูญหาย และช่วยลดการสูญเสียทรัพยากรกระดาษอีกด้วย

ผู้ใช้น้ำสามารถลงทะเบียนเพื่อขอใช้บริการได้ ทั้ง 3 ช่องทาง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

- แอปพลิเคชัน MWA onMobile > http://onelink.to/mwa_onmobile
- เว็บไซต์ eservicesapp.mwa.co.th/etaxregister/ หรือสแกน QR code
- สมัครที่สำนักงานประปาสาขา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MWA call center โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือทาง line : @MWAthailand

56 Visitors | Share this: