กปน. ร่วมพิธีเปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 36

09 ต.ค. 2562 | 19:17:21
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. ณ สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) ถนนวิภาวดีรังสิต นางสาวสุทิสา นาคเสน ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง (กปน.) ระดับ 10 เป็นผู้แทน กปน. ร่วมพิธีเปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 36 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 กันยายน - 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 โดย มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ร่วมกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” เป็นประธานในพิธี และมีเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวนกว่า 300 คน

ทั้งนี้ โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มีโอกาสเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรม การอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายของเชื้อชาติและศาสนา การสร้างความสัมพันธ์และช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ผ่านการใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ ตลอดจนการศึกษาเรียนรู้จากค่ายวิชาการและสถานที่สำคัญหลายแห่ง ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2548 มีเยาวชนที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการ รวมแล้วกว่า 8,000 คน    

Share this: