กปน. มอบ เครื่องสีข้าว ให้ชาวนาลุ่มน้ำเจ้าพระยา ถวายเป็นพระราชกุศล

16 ก.พ. 2560 | 10:12:47
 

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ห้องปิยราษฎร์ สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง (กปน.) นายนรภัทร ปลอดทอง ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย (ด้านการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ) เป็นประธานในพิธีมอบเงินสนับสนุนในโครงการ “เครื่องสีข้าวเพื่อชาวนา” จำนวน 21 เครื่อง มูลค่ารวม 1,050,000 บาท ให้กับตัวแทนชาวนาในวิสาหกิจชุมชนที่ตั้งอยู่ในลุ่มน้ำเจ้าพระยา จำนวน 10 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท สระบุรี ลพบุรี และ แพร่ โดยมี นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการ กปน. พลเอก นพดล ฟักอังกูร อนุกรรมการธรรมาภิบาลและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะผู้บริหาร กปน. และตัวแทนชาวนาฯ กว่า 150 คน ร่วมในพิธี

โครงการฯ ดังกล่าว เป็นโครงการที่ กปน. จัดทำขึ้นเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำ ด้วยการมอบเครื่องสีข้าวให้ชาวนานำข้าวเปลือกที่เก็บเกี่ยวแล้วมาสีได้เอง และนำมาขายให้ผู้บริโภคโดยตรง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงห่วงใยชาวนาไทยมาโดยตลอด รวมทั้งสนองตอบมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าวของรัฐบาล ตลอดจนเป็นการช่วยเหลือชาวนาแบบยั่งยืน เพื่อให้สามารถพึ่งพาและยืนหยัดได้ด้วยตนเอง


Share this: