กปน. พร้อมพันธมิตร ร่วมแถลงข่าว กิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล “Charity Run นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต 2018” เพื่อจัดหาอุปกรณ์การแพทย์แก่ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ

03 ต.ค. 2561 | 14:55:51
 

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม D ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นางศรัณยา สีน้ำเพชร ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง (กปน.) ระดับ 10 ร่วมแถลงข่าวกิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล “Charity Run นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต 2018” เพื่อจัดหารายได้ซื้ออุปกรณ์การแพทย์มอบให้แก่ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ ด้วยความร่วมมือระหว่าง กปน. กลุ่มบริษัทไทยโตชิบา สวนอุตสาหกรรมบางกะดี กรมชลประทาน และศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ

ซึ่ง กปน. ได้มอบเงินสนับสนุนการจัดงาน และรถบริการน้ำดื่มในวันจัดกิจกรรม (3 พฤศจิกายน 2561) นอกจากนี้ กปน. ยังได้จัดกิจกรรมแนะนำแอปพลิเคชัน MWA onMobile แก่เจ้าหน้าที่และผู้มาใช้บริการศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ ด้วย


Share this: