กปน. ปล่อยขบวนจิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำ ณ ป่าต้นน้ำเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก

13 ก.พ. 2563 | 23:06:31
กปน. ปล่อยขบวนจิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำ ณ ป่าต้นน้ำเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 06.30 น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง (กปน.) นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการ กปน. เป็นประธานปล่อยขบวนและให้กำลังใจคณะจิตอาสา กปน. จำนวน 70 คน ที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ ภายใต้โครงการ “กปน.รักษ์ป่าต้นน้ำ” (การบูรณาการโครงการเพื่อความยั่งยืน) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 14 - 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ ป่าต้นน้ำเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายในด้านธรรมาภิบาลและการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งนำโดย นายกวี อารีกุล รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) ในฐานะประธานคณะทำงานโครงการ "กปน. รักษ์ป่าต้นน้ำ" และ นายคมกฤช ทินกร ณ อยุธยา ผู้เชี่ยวชาญ กปน. ระดับ 10

Share this: