กปน. จับมือ รฟม. บูรณาการงานก่อสร้างรถไฟฟ้า-ท่อประปา เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของคนเมือง

15 พ.ค. 2562 | 12:36:49
กปน. จับมือ รฟม. บูรณาการงานก่อสร้างรถไฟฟ้า-ท่อประปา เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของคนเมือง
.
นายกวี อารีกุล รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) พร้อมด้วย นายคมกฤช ทินกร ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการ กปน. เข้าพบ นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ช่วยผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) รักษาการรองผู้ว่าการ รฟม. ณ สำนักงานใหญ่ รฟม. ถนนพระราม 9 เพื่อหารือเกี่ยวกับการบูรณาการงานร่วมกัน โดย กปน. ได้รื้อย้ายและเปลี่ยนท่อประปาใหม่ทดแทนท่อประปาเดิมที่ใกล้ครบอายุการใช้งานในแนวก่อสร้างรถไฟฟ้าสายต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ รฟม. ก่อสร้างรถไฟฟ้า รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการสูบส่งและสูบจ่ายน้ำ ตลอดจนเพิ่มปริมาณและแรงดันน้ำให้ดียิ่งขึ้น เพื่อสร้างความสุขที่มากยิ่งขึ้นแก่ประชาชนผู้ใช้น้ำ
.
โดย กปน. ได้ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู สีเหลือง สีส้ม และสีเขียว รวมถึงหารือภาพรวมของการประสานงาน เพื่อแก้ปัญหาและอุปสรรคร่วมกัน ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน นอกจากนี้ ยังร่วมหารือเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายใหม่ ได้แก่ สายสีม่วงด้านใต้ (ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ) และสายสีส้มด้านตะวันตก (ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-ตลิ่งชัน) เพื่อให้สามารถเริ่มดำเนินการไปพร้อมกันในปี 2563 ทั้งนี้ เมื่อโครงการทั้งหมดแล้วเสร็จ ประชาชนในย่านดังกล่าวจะได้รับความสะดวกในการเดินทาง ตลอดจนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง ด้วยแรงดันน้ำที่ดีขึ้น
Share this: