กทม.เปิดถนนเลียบคลองบางเขน เชื่อมต่อถ.วิภาวดี กับถ.พหลโยธิน

24 มี.ค. 2559 | 15:31:47

กทม.เปิดถนนเลียบคลองบางเขน เชื่อมต่อถนนวิภาวดี-รังสิตกับถนนพหลโยธิน เพิ่มทางเลือกในการเดินทางแบ่งเบาปริมาณการจราจรบนถนนวิภาวดี-รังสิต ถนนพหลโยธิน ถนนงามวงศ์วาน และถนนแจ้งวัฒนะ

วันนี้ (24 มี.ค.59) ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดการจราจรถนนเลียบคลองบางเขน ( ถนนชั่วคราว ) ณ บริเวณโครงการก่อสร้างถนนเลียบคลองบางเขน (ถนนชั่วคราว) ด้านถนนวิภาวดี-รังสิต เขตจตุจักร ว่า กทม.โดยสำนักการโยธา ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนเลียบคลองบางเขน ซึ่งเป็นโครงการที่แก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่เขตบางเขน เขตสายไหม เขตจตุจักร เป็นงานก่อสร้างถนนในแนวตะวันออก-ตะวันตก เพื่อแบ่งเบาปริมาณการจราจรบนถนนงามวงศ์วาน วงเวียนบางเขน ถึงสี่แยกเกษตร และพื้นที่ปิดล้อมถนนงามวงศ์วาน ถนนวิภาวดีรังสิต ถนนพหลโยธิน และถนนแจ้งวัฒนะ เพิ่มทางเลือกในการเดินทางระหว่างถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน ช่วยกระจายปริมาณจราจรในถนนงามวงศ์วาน บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นถนนในแผนแม่บทผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 สาย ค 2 โครงการก่อสร้างถนนเลียบคลองบางเขนเชื่อมถนนวิภาวดี-รังสิต (บริเวณสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) กับถนนพหลโยธิน (บริเวณซอยพหลโยธิน 49/1) มีลักษณะเป็นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 4 ช่องจราจร 2 ทิศทาง เขตทาง 30 เมตร ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร พร้อมทางเท้า ทางจักรยาน เกาะกลาง ระบบระบายน้ำ ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบจราจรสงเคราะห์ และเขื่อนกันตลิ่ง ซึ่งแบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 จากถนนวิภาวดี-รังสิตเลียบคลองบางเขน ระยะทางประมาณ 200 เมตร ก่อสร้างแล้วเสร็จ (ประมาณปี พ.ศ. 2545) ระยะที่ 2 ก่อสร้างต่อจากช่วงที่ 1 เลียบคลองบางเขน ระยะทางประมาณ 800 เมตร และระยะที่ 3 ต่อจากระยะที่ 2 เลียบคลองบางเขน ออกสู่ถนนพหลโยธิน บริเวณซอยพหลโยธิน 49/1 ระยะทางประมาณ 1,000 เมตร


สำหรับการก่อสร้างระยะที่ 2 และ ระยะที่ 3 ที่เกิดความล่าช้า เนื่องจากติดอุปสรรคชุมชนรุกล้ำที่สาธารณะในเขตทาง ทำให้ไม่สามารถเข้าพื้นที่ก่อสร้างได้ ซึ่งสำนักการโยธา ได้เข้าดำเนินการเจรจาและจ่ายค่าทดแทน ทำให้ชุมชนยอมย้ายออกจากแนวเขตทางสามารถเข้าพื้นที่ก่อสร้างถนนได้ ปัจจุบันบริเวณถนนพหลโยธิน มีโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ซึ่งจะต้องกั้นพื้นที่เพื่อใช้ก่อสร้าง ทำให้ช่องจราจรในถนนพหลโยธิน ลดลงจากเดิม 6 ช่องจราจร เหลือ 4 ช่องจราจร และมีการทุบรื้อสะพานข้ามแยกเกษตร ทำให้การจราจรในถนนพหลโยธิน ติดขัดอย่างมาก กรุงเทพมหานครจึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนเลียบคลองบางเขน (ถนนชั่วคราว) ไปก่อน ซึ่งเชื่อมระหว่างถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจร โดยก่อสร้างเป็นถนนแอสฟัลต์ ผิวจราจรกว้าง 8 เมตร ความยาวประมาณ 2 กิโลเมตร ขนาด 2 ช่องจราจร จัดการจราจร 2 ทิศทางๆละ 1 ช่องจราจร พร้อมงานจราจรสังเคราะห์และระบบไฟฟ้าแสงสว่างในเขตทางกว้างประมาณ 30 เมตร ซึ่งจะช่วยลดปัญหาจราจรในขณะก่อสร้างรถไฟฟ้าดังกล่าว และเป็นการเพิ่มโครงข่ายจราจรในพื้นที่ด้วย


Share this: