กทม. ประชุมเตรียมจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่-กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ประจำปี 2562

07 ธ.ค. 2561 | 16:51:16
 

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 นพ.พิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ประจำปี 2562 ว่า วันนี้กรุงเทพมหานคร ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ประจำปี 2562 ซึ่งกรุงเทพมหานครกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 31 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการ กทม. โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมไทย และส่งเสริมประเพณีไทยที่ดีงามให้คงอยู่ตลอดไป

รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ในที่ประชุมได้มอบหมายภารกิจด้านต่างๆ ให้แก่หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร รวมทั้งขอรับการสนับสนุนการจัดงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กองพันทหารสื่อสารที่ 1 สนับสนุนเจ้าหน้าที่และประสานงานด้านความปลอดภัย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อำนวยความสะดวกด้านการจราจรแก่ขบวนรถอัญเชิญพระพุทธนวราชบพิตรและการจัด การจราจรบริเวณลานคนเมือง การประปานครหลวงสนับสนุนน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนที่มาร่วมงาน เป็นต้น

สำหรับกิจกรรมภายในงานเน้นการจัดกิจกรรมทางศาสนาที่หลากหลาย อาทิ พิธีอัญเชิญพระพุทธนวราชบพิตร พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำกรุงเทพมหานครให้ประชาชนสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล พิธีเจริญพระพุทธมนต์และการสวดมนต์ข้ามปี การทำบุญตักบาตร การจัดนิทรรศการ การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย การแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย การแสดงศิลปะพื้นบ้าน เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย และการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน จาก 50 เขตในพื้นที่กรุงเทพฯ พร้อมทั้งกิจกรรมสาธิตและเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรม ภูมิปัญญาต่างๆ ระหว่างเวลา 15.00–24.00 น.

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครกำหนดจัดแถลงข่าวการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกทม. (เสาชิงช้า) ภายในงานมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และการจัดกิจกรรมหัตถกรรมไทย


Share this: