กทม. “ถวายชัยเฉลิมพระชนม์ รณรงค์ป้องกันโรคตับอักเสบ” ตรวจฟรี​

11 ก.ค. 2561 | 11:45:24
 

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานแถลงข่าวโครงการ “ถวายชัยเฉลิมพระชนม์ รณรงค์ป้องกันโรคตับอักเสบ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 และเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรค ตับอักเสบ ป้องกันการเกิดโรค ลดอัตราการป่วยและตายด้วยโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี และซี

พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร จะตรวจคัดกรองโรคตับอักเสบให้แก่ ประชาชน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย จำนวน 1,800 ราย ณ.โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลสิรินธร โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน และ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ระหว่างวันที่ 23-26 กรกฎาคม 2561 ในเวลาราชการ ซึ่งจากการสำรวจขององค์การอนามัยโลก พบว่า ประชากรกว่า 320 ล้านคนทั่วโลก ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี หรือซี อันเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิด โรคตับอักเสบเรื้อรัง โรคตับแข็ง และโรคมะเร็งตับ ซึ่งโรคมะเร็งตับเป็นโรคที่พบบ่อย เป็นอันดับต้นๆ ในประเทศไทย ปัจจุบันประเทศไทย คาดการณ์ว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบเรื้อรัง ประมาณ 3-5 ล้านคน โดยพบความชุกของไวรัส ตับอักเสบบีในคนไทยประมาณ 4.6-8% และพบความชุกของไวรัสตับอักเสบซี ประมาณ 0.9-2.2%

ทั้งนี้ โรคตับอักเสบ เป็นปัญหาที่สำคัญทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศไทย เป็นสาเหตุสำคัญนำไปสู่การเกิดโรคตับอักเสบเรื้อรัง โรคตับแข็ง และโรคมะเร็งตับ และในปัจจุบันโรคมะเร็ง เป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของประเทศไทย จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้ารับการตรวจคัดกรอง โรคตับอักเสบ ณ โรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ ทั้ง 4 แห่ง ดังนี้

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ณ โรงพยาบาลสิรินธร, วันที่ 24
กรกฎาคม 2561 ณ โรงพยาบาลกลาง , วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ โรงพยาบาลตากสิน และวันที่ 26 ก.ค. 61 ณ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์


Share this: