กทม.ชวนคัดกรองตับอักเสบฟรี ตรวจหมุนเวียน 5 วัน 5 โรงพยาบาล

11 ก.ค. 2562 | 22:51:03
กทม.ชวนคัดกรองตับอักเสบฟรี ตรวจหมุนเวียน 5 วัน 5 โรงพยาบาล

กทม.จัดโครงการ "ถวายชัยเฉลิมชนม์ รณรงค์ป้องกันโรคตับอักเสบ" เพื่อเดินหน้าลดอัตราการป่วยและตายของโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี และลดภาวะแทรกซ้อนของโรคตับอักเสบ ตับแข็ง และมะเร็งตับ ซึ่งเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญของไทย โดยจะจัดขึ้นในโรงพยาบาลสังกัดกทม. 5 แห่ง ไม่มีค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 22-26 ก.ค.62 หมุนเวียนไปครับ เพื่อให้เข้าถึงประชาชนมากที่สุด โดยวันที่ 22 ก.ค. จัดตรวจคัดกรองที่โรงพยาบาลกลาง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย วันที่ 23 ก.ค. โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ เขตหนองจอก วันที่ 24 ก.ค. โรงพยาบาลสิรินธร เขตประเวศ วันที่ 25 ก.ค. โรงพยาบาลตากสิน เขตคลองสาน และวันที่ 26 ก.ค.โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เขตบางคอแหลม เพื่อถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 อีกทั้งในวันที่ 28 กรกฎาคม ของทุกปี ยังเป็นวันตับอักเสบโลก อีกด้วย ซึ่งเมื่อปี 2561 ที่ผ่านมา มีประชาชนสนใจเข้ารับการคัดกรองรวมจำนวน 3,937 คน

สำหรับการเจาะเลือดตรวจหาไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี ไม่ต้องงดน้ำและอาหาร แต่รับจำนวนจำกัดครับ สอบถามรายละเอียดผ่านศูนย์ BFC หรือแผนกประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลทั้ง 5 แห่ง โรงพยาบาลกลาง โทร. 0 2225 1354 โรงพยาบาลตากสิน โทร. 0 2437 7677 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โทร. 0 2289 7986 โรงพยาบาลสิรินธร โทร. 0 2328 6760 โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ โทร. 08 2940 6308 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ สำนักการแพทย์ โทร. 0 2222 5141 ในวันและเวลาราชการ ครับ

Share this: