กทม. จัดกิจกรรม Bangkok Car Free Day 2018 ภายใต้คำขวัญ "เดินทางร่วมกัน วันพาหนะส่วนรวม" 22 ก.ย.

13 ก.ย. 2561 | 15:43:00
 

กรุงเทพมหานครจัดกิจกรรม Bangkok Car Free Day 2018 ภายใต้คำขวัญ "เดินทางร่วมกัน วันพาหนะส่วนรวม" โดยมีเป้าหมายเพื่อลดปัญหาด้านการจราจร ให้ประชาชนเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็วประหยัดปลอดภัย รวมถึงช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศจากยานพาหนะ

วันที่ 13 กันยายน 2561 
นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวภายหลังเป็นประธานในการแถลงข่าวกิจกรรมรณรงค์ Bangkok​ Car Free Day 2018 ตาม โครงการ ส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชน ภายใต้คำขวัญ "เดินทางร่วมกัน วันพาหนะส่วนรวม" ว่า จากการที่กรุงเทพฯได้ประสบปัญหาด้านการจราจรติดขัดรุนแรง ซึ่งเป็นผลมาจากความต้องการ ในการเดินทางของประชาชนที่เพิ่มมากขึ้น และการเดินทางที่ยังต้องพึ่งรถยนต์ส่วนบุคคลเป็นส่วนใหญ่ กรุงเทพมหานคร จึงมีแนวคิด ที่จะพัฒนา "ระบบการจราจรและขนส่งอย่างยั่งยืน" (Sustainable Transport) มาใช้ รองรับปริมาณและความต้องการการเดินทางของชาวกรุงเทพฯที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งระบบการจราจรและขนส่งอย่างยั่งยืนนั้น ได้ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายทั่วโลกและได้รับผลสำเร็จอย่างเป็นรูปประธรรม อีกทั้งยังแก้ปัญหาวิกฤตจราจรบนท้องถนนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งจะเป็นผลดีกับเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม

กรุงเทพมหานคร ได้จัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะเวลา 20 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ 2556 -​ 2575 และแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี 2561 ที่มุ่งแก้ไขปัญหาด้านการจราจร โดยเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนให้มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมทุกพื้นที่ พร้อมรณรงค์ให้ประชาชนเดินทางโดยไม่ใช้เครื่องยนต์ลดใช้พลังงานสิ้นเปลือง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเดินทาง โดยการจอดรถไว้ที่บ้าน และหันมาใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้น


"ซึ่งในส่วนของ กทม. ตอนนี้ได้มอบหมายให้สำนัก​การจราจร​และ​ขนส่ง​ เป็นแม่งานในการดำเนินการด้านเส้นทางคมนาคม​ในรูปแบบต่างๆ เช่นการเดินเรือในคลองผดุง​กรุง​เกษม, คลองบางกอกใหญ่, คบองแสนแสบ ส่วนตัวหวังว่าโครงการดังกล่าวจะมีผลเป็นรูปธรรมในการทำให้ ปชช.ลดการใช้รถยนต์ แต่ก็ต้องยอมรับว่า ในปัจจุ​บัน​ระบบ โครงข่าย-เครือข่าย​ขนส่งมวลชนยังไม่ครอบคลุม​ แต่คาดว่าจากนี้ไปอีก 2-3 ปี เมื่อกานกรอสร้างรถไฟฟ้าสายต่างๆแล้วเสร็จ ประกอบกับ กทม.มีการเพิ่มรับบการเเินทางทั้งทางเรือ​และล้อ เสร็จ ประชาชน​ก็จะสามารถ เดินทางได้สะดวกยิ่งขึ้น ส่วนเส้นทางจักรยาน​ที่พบว่าปัจจุบัน​มีการชำรุดทรุด​โทรมลงไป ก็จะได้ผลักดันงลปรัมาณเพื่อไปซ่อมแซมในจุดต่างๆ ส่วนจะมีการก่อสร้างทางจักรยาน​เพิ่มเติมอีกหรือไม่ คงต้องพิจารณา​ว่าจุดใดสามารถ​ทำได้ รวมถึงดูงบประมาณของปี 2562 ก่อน"

สำหรับกิจกรรมรณรงค์ Bangkok​ Car Free Day 2018 จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป ณ.บริเวณลานด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นวันปลอดรถสากลหรือ World Car Free Day ที่เมืองใหญ่ทั่วโลกจะร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและหันมาใช้ระบบขนส่งมวลชน เพื่อลดปริมาณรถยนต์ในท้องถนน ซึ่งจะส่งผลถึงการลดปัญหามลพิษทางอากาศจากยานพาหนะ ลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ช่วยลดภาวะโลกร้อนและปัญหามลพิษทางอากาศ บรรเทาปัญหาการจราจรโดยผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ www.bangkokcarfreeday.com และ Facebook​ : Bangkok Car Free Day 2018


Share this: