กทพ. แจ้งเบี่ยงการจราจรด่านฯ บางแก้ว 2 ทางออก 2 และทางออก 3 เพื่อก่อสร้างฐานรากสะพานลอย

16 ก.พ. 2560 | 05:12:27
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม โดย บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) (ผู้รับจ้าง) จะดำเนินการก่อสร้างฐานรากสะพานลอยบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางบางแก้ว ขาออก ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ช่องทางออกถนนบางนา-ตราด และช่องทางออกไปทางหลวงพิเศษหมายเลข 9จึงมีความจำเป็นจะต้องเบี่ยงการจราจรบริเวณดังกล่าวโดยดำเนินการตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2560 เป็นระยะเวลา 82 วัน ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้มีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การเบี่ยงการจราจรพร้อมป้ายเตือน โดยมีช่วงเวลาดำเนินการ ดังนี้

- วันจันทร์ – วันเสาร์ เริ่มทำงาน เวลา 20.00 น. – 04.00 น.
- วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันอาทิตย์ เริ่มทำงาน เวลา 08.00 น. – 04.00 น.

กทพ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณ ดังกล่าว โปรดสังเกตป้ายเตือน สัญญาณไฟจราจรต่าง ๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการทางพิเศษ ซึ่งหากมีข้อร้องเรียนแจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ กรุณาแจ้งได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) โทร 1543 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Share this: