กทพ. จัดกิจกรรม "จิตอาสา ทางด่วนไทย" ครั้งที่ 2 ปลูกต้นกัลปพฤกษ์ ร่วมสร้าง "ถนนต้นไม้" ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น จังหวัดสระบุรี

10 ส.ค. 2561 | 13:09:36
 

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 นายปัญญา ไชยยานนท์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย  (กทพ.) กล่าวว่า กทพ. ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา ทางด่วนไทย ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น จังหวัดสระบุรี ในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 โดยได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น ทราบว่า อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่นอยู่ระหว่างการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางเข้าอุทยานฯ ในวันนี้ กทพ. จึงนำผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของ  กทพ. ร่วมกันปลูกต้นกัลปพฤกษ์ จำนวน 230 ต้น เพื่อสร้างถนนต้นไม้ ส่งเสริมภูมิทัศน์อันสวยงามให้แก่อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น นอกจากนี้ กทพ.ยังได้มอบทุนเงินสนับสนุนค่าอุปโภคบริโภค ในการปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนดูแลอุทยานฯต่อไป

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา กทพ. ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา ทางด่วนไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเชิญผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง กทพ. ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และกิจกรรมจิตอาสา ณ สถานที่ต่างๆ เป็นประจำทุกปี ปีละ 2 ครั้ง ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา ในชื่อกิจกรรม เปิดโลกทัศน์ ทางด่วนไทย และในปี พ.ศ. 2559 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นกิจกรรม "จิตอาสา ทางด่วนไทย" จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของ กทพ. โดยการทำกิจกรรมฯ ร่วมกัน ครั้งล่าสุดได้ร่วมกันปลูกกล้าไม้พะยูง ตามโครงการพะยูงคืนถิ่นและสร้างฝายชะลอน้ำแบบผสมผสาน บริเวณพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติทับลาน จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561

นอกจากนี้ กทพ. ยังได้จัดโครงการและกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องทุกปี เช่น โครงการทางพิเศษคู่ใจ สู้ภัยหนาว โดยนำผ้าห่มที่จัดทำและผ้าห่มที่ได้รับบริจาคจากผู้ใช้บริการทางพิเศษของทุกด่านทุกสายทาง ไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในจังหวัดต่างๆ กิจกรรมแบ่งปันรอยยิ้มแด่น้องริมทางด่วน โดยมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนตลอดจนอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ในโรงเรียนที่อยู่ใกล้แนวเขตทางพิเศษ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดยสนับสนุนงบประมาณใน การก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างและอุปกรณ์การเรียนแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดต่างๆ และล่าสุด กทพ. ได้จัดกิจกรรมทางด่วนเพื่อเยาวชน มอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่อยู่ในชุมชนหรือโรงเรียนตามแนวเขตทางพิเศษ จำนวน 40 ทุน ทุนละ 10,000 บาท เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เป็นต้น

นายญาณวุฒิ แสงวงศ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น อ.เมือง จ.สระบุรี เปิดเผยว่า "ทางอุทยานฯ ตั้งใจจะปรับภูมิทัศน์ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวอยู่แล้ว และในวันนี้ได้รับความร่วมมือจากการทางพิเศษฯ มาสนับสนุนและช่วยปรับปรุงด้วย ซึ่งปัจจุบันจะมีนักท่องเที่ยว มาวิ่งและปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ทั้งช่วงเช้าและเย็น เนื่องต้นไม้อยู่ชิดถนนมาก กิ่งก้านออกมาคลุมถนนเเล้วเกรงจะไม่ปลอดภัย จึงเปิดพื้นที่ริมถนน 5-10 เมตร เพื่อปลูกต้นกัลปพฤกษ์ เพื่อให้สวยงามและสร้างปลอดภัย คาดหวังว่า อีก2 ปี ตลอดริมถนนทางเข้าอุทยานฯ ระยะทาง 2 กิโลเมตร จะเป็นถนนต้นไม้ สวยงามด้วยดอกกัลปพฤกษ์ สีชมพูขาว เป็นซากุระเมืองไทย รวมทั้งขณะนี้ภายในอุทยาน อยู่ระหว่างทำเส้นทางจักรยานและจะทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ย้อนรอยสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อครั้งญี่ปุ่นมาตั้งค่ายบริเวณนี้ด้วย คาดว่าจะเเล้วเสร็จในช่วงกันยายน-พฤศจิกายนนี้ ซึ่งสามารถมาเที่ยวได้ตลอดทั้งปี"


Share this: