กต. เผยกรณีเหตุเพลิงไหม้วิหาร ไม่มีผลกระทบต่อคนไทยในฝรั่งเศส

16 เม.ย. 2562 | 08:29:50
กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เพิ่มเติมตามที่เกิดเหตุเพลิงไหม้วิหาร น็อทร์เทรอดาม (NotreDame) ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อคืนวันที่ 15 เมษาย2 2562 นั้น กระทรวงการต่างประเทศ และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้ติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด ล่าสุดไม่ได้รับแจ้งว่ามีผลกระทบต่อคนไทย ในกรณีต้องการความช่วยเหลือ ฮอทไลน์ สถานเอกอัครราชทูต ที่หมายเลข +33646719694 หรือ +33603599705
Share this: